RADIO AND MEDIA MINISTRY
Mission + Vision

    

           Read more» 

ADOPT A PROJECT
   

           Read more » 

Donations

Where to send your donation

           Read more » 

Useful links

    

           Read more» 

 

 

Prof Henk Stoker van die Teologiese Skool van die GKSA het ‘n resensie oor ds Eric se preekbundel in die Februarie 2013 uitgawe van Die Kerkblad geskryf. Resensie  

 

Bestellings kan geplaas word by die Administratiewe Buro van die GKSA (R150 per eksemplaar + versendingskostes).  Vir meer besonderhede, bel die volgende nommer: (018) 297 3986    bestellings@gksa.co.za

 

 

 

Copyright © 2013.Carlien Visser. All Rights Reserved.