RADIO AND MEDIA MINISTRY
Mission + Vision

    

           Read more» 

ADOPT A PROJECT
   

           Read more » 

Donations

Where to send your donation

           Read more » 

Useful links

    

           Read more» 

Verskeie gemeentes uit die GKSA (Gereformeerde Kerke in Suid Afrika) ondersteun die Franse Radiobediening, deur kollektes vir RFL in te samel, of een keer per jaar ‘n bydra te stuur uit hul gemeentefondse. Sommige neem verantwoordelikheid vir een of ander projek (soos bv. die aankoop en verspreiding van bybels in Frans deur Franssprekende Afrika).  Ds. Eric Kayayan word gereeld uitgenooi om eredienste by gemeentes te kom lei; hy word dikwels gevra om na afloop van die diens oor die vordering van sy werk te rapporteer.Ds.  Kayayan rapporteer oor sy werk by die gemeente Colesberg (links is dr.
V.E. d’Assonville, wat predikant van dié gemeente was tydens hierdie
geleentheid).

 

 

 

 

Copyright © 2013.Carlien Visser. All Rights Reserved.